Vervanging bij ziekte

Een zieke leerkracht wordt vervangen door een invalleerkracht die staat ingeschreven bij 
IJsselpool.
Wanneer het mogelijk is, proberen we een beschikbare collega van onze eigen school in te zetten.

Bij bijvoorbeeld een griepgolf kan het voorkomen dat een groep wordt opgesplitst en verdeeld over de overige groepen.
In uitzonderlijke gevallen zullen we moeten beslissen om een groep naar huis te sturen. Indien dit het geval is, hoort u dit minimaal één dag van tevoren.

Archipel heeft een protocol opgesteld waarin zij beschrijven hoe de scholen binnen de stichting omgaan met het vervangen van leerkrachten bij ziekte. U kunt dit protocol hier vinden.