Middagpauze

We werken op Kindcentrum Lea Dasberg met een continurooster. Dit houdt in dat alle  kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur naar school gaan. Op woensdagmiddag zijn de kinderen om 12.30 uur vrij.Tussen de middag eten de kinderen in de klas met de groepsleerkrachten zij spelen buiten onder toezicht van de overblijfkrachten.
De groepen 1 t/m 4 gaan van 12.00 tot 12.30 uur naar buiten. Afhankelijk van het lesrooster eten zij voor of na het buitenspelen.
De groepen 5 t/m 8 eten van 12.15 tot 12.30 uur in de klas. Van 12.30 tot 13.00 uur gaan zij naar buiten.

Financiële bijdrage 

Voor leerkrachten dient de wettelijke werk- en rusttijdenregeling nageleefd te worden; dit betekent dat zij niet beschikbaar zijn voor toezicht tijdens het spelen na de lunch.

Voor het pauzetoezicht zetten wij pedagogisch medewerkers (vanuit onze eigen geleding) en vrijwilligers (met als vergoeding een ‘vrijwilligersbijdrage’) in. Om dit mogelijk te maken wordt van ouders een bijdrage van €70,- per kind per schooljaar (€1,75 per kind per lesweek) gevraagd. Van de bijdrage wordt tevens spelmateriaal voor de kinderen aangeschaft. Deze bijdrage is (wettelijk bepaald) vrijwillig.

Deze opzet heeft echter slechts kans van slagen, wanneer we ‘solidair’ zijn en ouders dus bereid zijn de bijdrage te voldoen. Om voor u wat spreiding aan te brengen kunt u de bijdrage ook in vier termijnen van €17,50 voldoen. We verzoeken u dan de termijnen per zomer-, herfst-, kerst- en meivakantie te voldoen.

U kunt de bijdrage voor het schooljaar 2017-2018 storten op:
 
NL80 RABO 0368 8664 32 t.n.v.: Stichting Archipel – Lea Dasberg (TSO 124110)
 


Vermeld u daarbij alstublieft de naam en de groep van uw kind(eren). Mocht u vragen hebben over deze bijdrage, neemt u dan contact op met de directie.