Middagpauze

We werken op Kindcentrum Lea Dasberg met een continurooster. Dit houdt in dat alle  kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.20 uur naar school gaan. Op woensdagmiddag zijn de kinderen om 12.30 uur vrij. Tussen de middag eten de kinderen in de klas met de groepsleerkrachten en spelen zij 20 minuten buiten onder toezicht van leerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel.
De groepen 1 t/m 5 gaan van 12.00 tot 12.30 uur naar buiten. Afhankelijk van het lesrooster eten zij voor of na het buitenspelen.
De groepen 6 t/m 8 eten van 12.15 tot 12.30 uur in de klas. Van 12.30 tot 13.00 uur gaan zij naar buiten.