Uitstroomgegevens

In het overzicht treft u de uitstroomgegevens van de afgelopen 3 jaren:

 Schooljaar Aantal lln   PRO VMBO L  VMBO -t  VMBO  HAVO -vt HAVO  HAVO/VWO   VWO
 2020-2021 70  3%  18% 16% 3%  20%  14% 13% 13% 
 2019-2020 54    22% 33% 
4% 11%  8% 22%
 2018-2019 72 1% 24% 25% 6% 15%  1% 28%

 

De laatste twee schooljaren is, in verband met corona, kansrijk geadviseerd. Daar waar nog enigszins lichte twijfel was over de vervolgopleiding is uitgegaan van het meest positieve scenario voor de leerling.