Visie - Missie

Visie

In onze school staat de ontwikkeling van het kind centraal. De omgeving van het kind levert een
belangrijke bijdrage aan zijn/haar ontwikkeling en de school is daar, naast de opvoeding thuis, een essentieel onderdeel van. Omdat we dit als uitgangspunt nemen, is het voor ons vanzelfsprekend dat wij de kinderen helpen zelfstandig en weerbaar te worden. Om deze ontwikkeling vorm te geven, zijn voor ons de volgende kernwaarden van groot belang:

  • 21ste eeuwse vaardigheden
  • Plezier
  • Kennisgericht
  • Oog voor ieder kind
  • Kanjerschool

Dit bereiken wij door de kinderen een uitdagende speel-, leer- en werkomgeving te bieden. Plezier is daarbij voor ons voorwaardelijk om te komen tot ontwikkeling. Om deze te optimaliseren, zien wij de ouders als partners, gaan wij voor volledige betrokkenheid met hen onder het motto: ‘school en ouder, schouder aan schouder, samen voor het kind’.

In de komende periode zal de school in haar onderwijsaanbod nadrukkelijk een plek inruimen voor
21ste eeuwse vaardigheden. We zien het als onze opdracht om onze leerlingen toe te rusten met de skills die ze nodig hebben in de samenleving van vandaag. Onderzoekend, ontwerpend en
samenwerkend leren zijn daarbij kernbegrippen. Wetenschap en technologie zijn o.a. de vakgebieden die ons daarbij ondersteunen.


Missie

De Lea Dasberg is een kindcentrum waar de optimale ontwikkeling van het kind centraal staat. Dit
wordt mede gerealiseerd door eigentijds en adaptief onderwijs, waardoor ‘oog hebben voor ieder kind’ een van onze kernwaarden is.

Vanuit een veilige, rijke en betekenisvolle leeromgeving krijgt het kind de ruimte om zich te ontplooien en succesvol te leren. De sociaal emotionele ontwikkeling krijgt o.a. aandacht middels coöperatief leren en de Kanjertraining.

In de komende vier jaar is het aanbod in het kader van de 21ste eeuwse vaardigheden een hoofdthema van onze schoolontwikkeling. Hierbij staan onderzoekend, ontwerpend en samenwerkend leren centraal. Daarnaast wordt gewerkt aan de implementatie van kindgesprekken en talentontwikkeling. De verdere uitbouw van het kindcentrum voor 0 tot 13 jarigen is ook een speerpunt.

Wat voor de kinderen geldt is ook voor het team van toepassing. We zien het als een uitdaging om van en met elkaar te leren en de talenten in dit veelzijdige, grote team ten volle te benutten.

Bij het bereiken van onze doelen zien wij de ouders als partners. Zij zijn de ervaringsdeskundigen en het personeel de professionals. Het kind gaat zo met plezier naar school en profiteert uiteindelijk optimaal.