Vrijwillige ouderbijdrage


De ouderraad vraagt jaarlijks aan de ouders een bijdrage in de gemaakte kosten van feesten en projecten zoals Sint, Kerst, Pasen en de laatste schooldag. Het betreft hier een vrijwillige bijdrage. De hoogte wordt jaarlijks vastgesteld. Begroting en jaarrekeningen worden jaarlijks gepresenteerd.

Voor de tussenschoolse opvang wordt jaarlijks een bedrag van €75 euro per kind gevraagd. Omgerekend is dit €0,47 euro per kind per dag. Van dit geld worden de overblijfkrachten betaald en wordt er nieuw buitenspeelmateriaal aangeschaft.

Nieuws uit de groepen