Vrijwillige ouderbijdrage


De ouderraad vraagt jaarlijks aan de ouders een bijdrage in de gemaakte kosten van feesten en projecten zoals Sint, Kerst, Pasen en de laatste schooldag. Het betreft hier een vrijwillige bijdrage. De hoogte wordt jaarlijks vastgesteld. Begroting en jaarrekeningen worden jaarlijks gepresenteerd.


Hieronder de brief zoals die op 25 januari 2022 naar alle ouders is verstuurd:

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2021 / 2022

Geachte ouder(s) / verzorger(s), januari 2022

Elk jaar worden er voor de kinderen diverse activiteiten georganiseerd. De ouderraad speelt daar een zeer belangrijke rol in. Ook dit schooljaar vragen wij weer een vrijwillige bijdrage voor deze activiteiten.
Graag verzoeken wij u om voor uw kind(eren) de vrijwillige bijdrage te voldoen voor het komend schooljaar. Bedrag is nu € 20,00 per kind (was vorig jaar € 21,00 per kind) en kan worden voldaan via mollie/schoolkassa. Het bedrag is wederom verlaagd, omdat vorig schooljaar enkele activiteiten wegens Corona niet of in afgeslankte vorm zijn doorgegaan, waardoor de kosten lager uitvielen dan begroot.

Wat doen we eigenlijk met uw ouderbijdrage?
Van uw ouderbijdrage wordt o.a. het volgende betaald: sinterklaasfeest (o.a. cadeaus), kerstfeest (o.a. versieringen en decoraties), kinderboekenweek, sportactiviteiten (schoolvoetbal, schoolkorfbal, enz.), koningsspelen, activiteiten bij de eerste schooldag en laatste schooldag, afscheid van groep 8 en nog veel meer.
Zonder uw vrijwillige bijdrage kunnen deze activiteiten niet plaatsvinden en dat zou erg jammer zijn!

Alvast onze hartelijke dank!!!
Met vriendelijke groet, Werner Linthorst (penningmeester)
Namens de Ouderraad Kindcentrum Lea Dasberg