Hoofdluis

De 1e woensdag na elke schoolvakantie vindt er op school een luizencontrole plaats. Deze controle wordt gedaan door ouders die zich aan het begin van het nieuwe schooljaar hebben opgegeven bij de groepsleerkracht. Er wordt gewerkt met 2 tot 3 ouders per klas. Voor het luizenprotocol verwijzen we naar deze link.