Hoofdluis

De 1e woensdag na elke schoolvakantie vindt er op school een luizencontrole plaats. Deze controle wordt gedaan door ouders die zich aan het begin van het nieuwe schooljaar hebben opgegeven bij de groepsleerkracht. Op de hoofdlocatie/dependance wordt er gewerkt met 2 tot 3 ouders per klas. In de lerarenkamer op beide locaties is een luizenbak aanwezig met daarin een map met leerlingenlijsten per groep en alle materialen voor de luizencontrole. Voor het luizenprotocol verwijzen we naar deze link.