Excellente leerlingen

De school neemt deel aan het project excellentie van de stichting Archipel. Doel van het project is om ook de meerbegaafde leerling de leerstof te bieden die bij zijn/haar ontwikkeling aansluit, waardoor o.a. de schoolbeleving een positieve impuls krijgt. De school heeft een protocol ontwikkeld, dat inmiddels ingevoerd is in het dagelijks werken in de groepen. Na signalering kan het zijn dat een leerling gaat werken met een aangepast weektaak, waarbij door het compacten en/of verrijken van de leerstof de leerling een aanbod op maat krijgt.

In de kleutergroepen zijn uitdagende materialen aanwezig voor de doelgroepleerlingen en wordt elk thema voorzien van uitdagende opdrachten. In de overige groepen is een apart aanbod op het gebied van rekenen en taal, is er uitdagend ontwikkelingsmateriaal en hebben we plusgroepen, waarin leerlingen uit de groepen 5,6,7 en 8 gedurende een dagdeel o.a. les krijgen in wiskunde, filosofie en thema’s uit de actualiteit. Voor de plaatsing in de plusgroep zijn criteria ontwikkeld die met de ouders en de betrokken leerling worden besproken, alvorens tot eventuele plaatsing over te gaan. Tijdens de reguliere contactgesprekken worden vorderingen met ouders en kind besproken.