Nieuwe ouders


Een aanmelding op onze school wordt voor nieuwe ouders voorafgegaan door een kennismakingsgesprek met daaraan gekoppeld een rondleiding door de school. U krijgt op deze manier een eerste indruk van de werkwijze en de sfeer op school.
Om u verder in te lezen krijgt u de schoolgids mee. Deze is ook digitaal te lezen op deze website. Zo geven de pagina’s 'Nieuws uit de groepen' een goed beeld van het dagelijks reilen en zeilen op school. Het inspectierapport beoordeelt de school op vastgestelde criteria. Ook deze kunt u downloaden op onze site.

Wilt u gebruik maken van buitenschoolse opvang (voor- en naschoolse opvang) dan kunt u op de pagina van de opvang meer informatie vinden.

Indien u vervolgens besluit om uw kind aan te melden, dan kunt u het uitgereikte aanmeldformulier thuis invullen en opsturen naar school.

Na aanmelding ontvangt u tijdig bericht omtrent de groep, waarin uw kind geplaatst wordt. Ook worden dan afspraken gemaakt t.a.v. de ‘wendagen’.

Wanneer u al een kind op onze school heeft zitten, kunt u gebruik maken van dit aanmeldformulier. Deze kunt u volledig ingevuld afgeven of opsturen.