Nieuwe ouders


Een aanmelding op onze school wordt voor nieuwe ouders voorafgegaan door een kennismakingsgesprek met daaraan gekoppeld een rondleiding door de school. U krijgt op deze manier een eerste indruk van de werkwijze en de sfeer op school.
Om u verder in te lezen krijgt u de schoolgids mee. 

Wilt u gebruik maken van buitenschoolse opvang (voor- en naschoolse opvang) dan kunt u op de pagina van de opvang meer informatie vinden.

Indien u vervolgens besluit om uw kind aan te melden, dan kunt u het uitgereikte aanmeldformulier thuis invullen en opsturen naar school.

Na aanmelding ontvangt u tijdig bericht omtrent de groep, waarin uw kind geplaatst wordt. Ook worden dan afspraken gemaakt t.a.v. de ‘wendagen’.