Slogan

We zijn een Kindcentrum. De school werkt nauw samen met Het Kindercentrum inzake kinderdagopvang, peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang (voor- en naschoolse opvang). Naast opvang in de Mene is er ook voor- en naschoolse opvang op de dependance voor de leerlingen die op die locatie naar school gaan.
Door intensieve samenwerking tussen beide organisaties sluiten school en opvang zo goed mogelijk op elkaar aan. Om de organisatorische en inhoudelijke samenwerking verder vorm te geven is er een regiegroep kindcentrum, waarin medewerkers van beide organisaties zitting hebben. Zo worden er gezamenlijke thema’s voor peuters en kleuters voorbereid.