Ouderraad

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad (OR) helpt bij de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten binnen en buiten de school. Samen met het team organiseren wij een reeks activiteiten voor onze kinderen. Zodoende hebben wij een actieve en betrokken rol binnen de school van onze kinderen.

Een aantal activiteiten zijn:

• Sinterklaas
• Kerst
• De Koningsspelen
• Schoolreis
Het feestelijk afsluiten van de laatste schooldag 
• Enz…..

Wilt u contact opnemen met de Ouderraad?
U kunt een e-mail sturen naar or.leadasberg@archipelprimair.nl

Wie zitten er in de ouderraad?

De OR bestaat uit ouders van leerlingen van de school en bij vergaderingen is er een teamvertegenwoordiger leerkracht van de school) aanwezig. De ouderraad komt eens per maand bijeen.

Daarnaast kent de OR een dagelijks bestuur dat bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester, alleen ouders van leerlingen.

De huidige OR bestaat uit: 

Ouders:
• Heidi Damen (voorzitter)
• Harjanne Vijge
• Francesca Terlouw
• Werner Linthorst (penningmeester)

Vanuit het team:
• 

Iedereen is welkom bij de ouderraad. We vergaderen 3 keer per jaar op een avond, verder overleg met je eigen commissie die is samengesteld rond een activiteit.