Ouderraad

Wat doet de Ouderraad?

De Ouderraad (OR) helpt bij de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten binnen en buiten de school. Samen met het team organiseren wij een reeks activiteiten voor onze kinderen. Zodoende hebben wij een actieve en betrokken rol binnen de school van onze kinderen.

Een aantal activiteiten zijn:

• Sinterklaas
• Kerst
• De Koningsspelen
• Schoolreis
Het feestelijk afsluiten van de laatste schooldag 
• Enz…..

Wilt u contact opnemen met de Ouderraad?
U kunt een e-mail sturen naar or.leadasberg@archipelprimair.nl


Wie zitten er in de Ouderraad?

De OR bestaat uit ouders van leerlingen van de school en bij vergaderingen zijn teamvertegenwoordigers (drie leerkrachten van de school) aanwezig. De Ouderraad komt eens per maand bijeen.

Daarnaast kent de OR een dagelijks bestuur dat bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester, allen ouders van leerlingen.

De huidige O.R. bestaat uit: 

Ouders:
• Heidi Damen (voorzitter)
• Sandra Winters
• Harjanne Vijge
• Francesca Terlouw
• Lisette Draaijer
• Werner Linthorst (penningmeester)

Vanuit het team:
• Mirjam Rappel
• Geraldine Goorhuis 
• Helmi Jansen

Iedereen is welkom bij de Ouderraad. We vergaderen 3 keer per jaar op een avond, verder overleg met je eigen commissie die is samengesteld rond een activiteit.

Nieuws uit de groepen