Leerling arena

Op school zijn we sinds dit schooljaar gestart, met stichting leerKRACHT. We werken aan een verbetercultuur, die maakt dat we elke dag bezig zijn met kwaliteitsverbetering en dus samen aan nóg beter onderwijs werken.

Een belangrijk onderdeel bij deze methodiek is ‘De stem van de leerling’. Onlangs hebben we voor de eerste keer een aantal leerlingen uitgenodigd om met ons mee te denken en mee te praten over het onderwijs bij ons op school. Dit doen we in de vorm van een leerlingen-arena. Met regelmaat zullen we dit herhalen en nodigen we verschillende leerlingen uit van de groepen 5 t/m 8. Zij mogen antwoorden geven op vragen en hun mening geven. Daar gaan wij dan als team iets mee doen en koppelen het terug.