Thematisch werken groep 1-2

De onderbouw werkt thematisch. Dit houdt in dat ongeveer elke 6 weken een ander thema centraal
staat. De thema’s worden voorbereid door de leerkrachten uit de groepen 1-2. Uitgangspunten zijn de leerlijnen vanuit het leerlingvolgsysteem.

Door intensieve samenwerking met medewerkers van de peuterspeelgroep van Kindcentrum Lea Dasberg worden er ook gezamenlijke projecten georganiseerd. In het aanbod wordt standaard ook materiaal voor de meer begaafde kleuter opgenomen.