Kanjertraining

Kindcentrum Lea Dasberg is een gecertificeerde Kanjerschool. Dat betekent dat in alle groepen gewerkt wordt volgens de Kanjertraining. Inmiddels is deze training landelijk uitgegroeid tot een beproefd en effectief instrument in het kader van de begeleiding van kinderen in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Alle leerkrachten hebben voor het geven van de Kanjerlessen een opleiding gevolgd. De Kanjerlessen zijn zowel preventief als curatief van aard. Met deze lessen kunnen veel gedragsproblemen worden voorkomen.

Met de Kanjertraining worden de volgende doelen bereikt:

 • Leerlingen durven zichzelf te zijn
 • Leerlingen voelen zich veilig
 • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
 • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen
 • Pestproblemen worden hanteerbaar/ lossen zich op
 • De leerkracht wordt gerespecteerd

De kanjertraining kent 5 uitgangspunten:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand doet zielig

We hechten er grote waarde aan dat ook de ouders goed op de hoogte zijn van de inhoud van de
Kanjertraining, zodat u ook thuis met uw kind de ‘Kanjertaal’ kunt spreken. Via www.kanjertraining.nl krijgt u de nodige informatie.