Adaptief onderwijs

Op Kindcentrum Lea Dasberg wordt adaptief onderwijs gegeven. Bij adaptief onderwijs wordt er rekening gehouden met verschillen tussen kinderen. Het wordt ook wel onderwijs op maat genoemd.

Het adaptieve onderwijs is op onze school zo ingericht dat ieder kind het onderwijs kan volgen op een verantwoorde wijze binnen de mogelijkheden van het kind en de school. Daarbij spelen drie belangrijke uitgangspunten een hoofdrol:

Relatie

Je kan merken dat het anderen wat kan schelen wie je bent en wat je doet. Jij vindt het echter ook belangrijk om te weten hoe het met de ander gaat. Kinderen horen zich veilig te voelen. Dit is zichtbaar door het pedagogisch klimaat op school of in de klas.

Competentie 

Geloof en plezier hebben in het eigen kunnen. Zelfvertrouwen en goede zelfkennis zijn daarbij de voorwaarden. De leerstof is afgestemd op de leerling, zodat zij succes ervaren.

Autonomie 

Het gevoel dat je iets kunt ondernemen, zonder dat je daarbij de hulp van een ander nodig hebt. Je kunt zelf activiteiten uitvoeren, ergens doelen aan stellen en ook bekijken of je hiermee succes hebt behaald.

Er is in de afgelopen jaren een lijn in ons onderwijs gecreëerd, waardoor we de hierboven omschreven uitgangspunten van adaptief onderwijs zo goed mogelijk vorm geven in de dagelijkse praktijk. Via vaste regels en procedures leren we de kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht. Ze hebben helder wat ze gedurende de werkles moeten maken en waarmee ze verder kunnen wanneer de kernstof af is. Daarnaast leren we de kinderen samen te werken en elkaar te helpen bij vragen.