Leerlijnen

In de onderbouw wordt gewerkt volgens gezamenlijk vastgestelde leerlijnen die kinderen uitdagen
zich optimaal te ontwikkelen. Zo kunnen kinderen in de onderbouw de mogelijkheid krijgen zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Te denken valt aan het versneld of vertraagd doorlopen van de groepen 1 t/m 3.

Daarnaast kunnen individuele leerlijnen voor kinderen worden uitgezet, die in sommige gevallen
methode overstijgend zijn. Er wordt dan voor deze kinderen een ontwikkelingsperspectief opgesteld.
In de groepen 3 t/m 8 wordt er gewerkt met eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. Al
onze methodes zijn adaptief te gebruiken en komen dus tegemoet aan verschillen tussen kinderen.

Voor kinderen in groep 7 die een jaar gedoubleerd hebben en toe zijn aan het vervolgonderwijs,
bestaat de mogelijkheid om vanuit groep 7 over te stappen naar het voortgezet onderwijs.