Methodes groep 3-8

In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met eigentijdse methodes. De methodes worden met regelmaat vervangen, zodat zij tegemoetkomen aan het onderwijs in de huidige tijd.

Er wordt gewerkt met de volgende methodes:
Aanvankelijk lezen  groep 3  Veilig leren lezen, Kim versie  
Voortgezet technisch lezen groep 4 t/m 8  Blink
Begrijpend lezen groep 4 t/m 8  Blink
Studerend lezen groep 6 t/m 8 Blits
Rekenen groep 3 t/m 8 Wereld in getallen versie 5 
Taal groep 4 t/m 8 Taal Actief versie 4
Spelling  groep 4 t/m 8  Taal Actief versie 4
Engels  groep 7 en 8 Stepping Stones
Wereldoriëntatie groep 3 t/m 8 Blink Wereld (geïntegreerd)