MR

Wat is de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad is een groep mensen die nauw bij de school betrokken is. De medezeggenschapsraad wordt gevormd door ouders en leerkrachten. De leden worden gekozen door de groep waar ze uit voort komen. De ouderleden worden dus door de ouders van de school gekozen. Zij vertegenwoordigen de ouders en komen op voor de belangen van de ouders en de leerlingen.

Wat heeft een medezeggenschapsraad eigenlijk te zeggen?

De medezeggenschapsraad mag zich bemoeien met alle zaken die de school aangaan.Over veel besluiten die het bevoegd gezag over de school wil nemen, moet zij vooraf de MR om advies of instemming vragen. De medezeggenschapsraad kan met zijn bevoegdheden er soms voor zorgen dat een besluit van het bevoegd gezag ingetrokken moet worden. De medezeggenschapsraad heeft dus veel te vertellen en heeft een grote verantwoordelijkheid!

Hoe kunt u de leden van de medezeggenschapsraad bereiken?

U kunt de MR-leden bereiken via het volgende e-mail adres: mr.leadasberg@archipelprimair.nl
Mail die u verstuurt naar dit adres wordt afgeleverd aan de secretaris van de MR. De secretaris zorgt voor verspreiding aan de MR-leden.

 

Samenstelling medezeggenschapsraad:

Personeelsgeleding:

Maud Bruggeman
Gerdien Wijnen


Oudergeleding:


Elodie Oosterhof (voorzitter):
Ik ben Elodie Oosterhof, getrouwd met Mariska en moeder van Kilaj en Yrva. Kilaj zit in groep 1 en Yrva begint volgend jaar op de Lea Dasberg. In het dagelijks leven ben ik projectleider bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voormalige Arbeidsinspectie. Bij het kiezen van de school, sprong de Lea Dasberg er voor ons op een positieve manier uit. Het gevoel tijdens de rondleiding was goed, het onderwijsprogramma sprak ons aan en Kilaj voelde zich thuis tijdens de kennismaking. Vanuit de MR zou ik graag willen bijdragen aan goed onderwijs, waarbij ieder kind de aandacht krijgt die hij verdient, zich veilig voelt en zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen.


Karen Vermeulen:
Ik ben Karen Vermeulen, getrouwd met Marijn, en de moeder van Marit Jongerden. Momenteel werk ik als docent natuurkunde in het voortgezet onderwijs van Zutphen. Vanuit mijn werk heb ik dus al affiniteit met onderwijs maar het lijkt mij zeer interessant om ook eens wat dieper in de wereld van het primair onderwijs te duiken. Ik ervaar als ouder de Lea Dasberg als een goede school waar betrokken leerkrachten hard werken aan de ontwikkeling en het welzijn van leerlingen. Met een positief kritische houding hoop ik dat te behouden en op punten de school wellicht nog te verbeteren.

 

Rosalie Porte:
Ik ben Rosalie Porte, moeder van Nathan en Alec Boekhoorn. Samen met Frank en onze honden wonen wij in Leesten. Ik werk als (intern) bedrijfsadviseur/concern controller bij de gemeente Bronckhorst. Graag wil ik betrokken zijn bij het onderwijs van mijn kinderen. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen een leuke en veilige periode hebben op school. Een periode waarin ze zich kunnen ontwikkelen en waar iedereen zich thuis voelt. Met een positief kritische houding wil ik samen met de andere MR-leden, directie en de ouders de goede punten van de Lea Dasberg behouden en waar nodig zaken ook verbeteren. Graag hoor ik het als u verbeterpunten ziet of ergens aandacht voor wil vragen.


Menno Proper:
Ik ben Menno Proper, 39 jaar en vader van twee meiden, Noa en Lisa. Noa zit in groep 4 en Lisa bij de kleuters. Wij wonen aan de Goethesingel, dus dicht bij de hoofdlocatie. Maar de belangrijkste reden om voor de Lea Dasbergschool te kiezen was dat het direct goed voelde. Daarbij hadden we vertrouwen in het onderwijsprogramma.
Vanuit de MR wil ik bijdragen aan het behoud van dit goede gevoel. Wat ik erg belangrijk vind is dat ieder kind onderwijs krijgt op zijn of haar eigen niveau. Maar belangrijker nog is het dat kinderen later kunnen terugkijken op een fijne schooltijd.

Hier vindt u het regelement van de MR en het huishoudelijk regelement.

Nieuws uit de groepen