MR

Wat is de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad is een groep mensen die nauw bij de school betrokken is. De medezeggenschapsraad wordt gevormd door ouders en leerkrachten. De leden worden gekozen door de groep waar ze uit voort komen. De ouderleden worden dus door de ouders van de school gekozen. Zij vertegenwoordigen de ouders en komen op voor de belangen van de ouders en de leerlingen.

Wat heeft een medezeggenschapsraad eigenlijk te zeggen?

De medezeggenschapsraad mag zich bemoeien met alle zaken die de school aangaan. Over veel besluiten die het bevoegd gezag over de school wil nemen, moet zij vooraf de MR om advies of instemming vragen. De medezeggenschapsraad kan met zijn bevoegdheden er soms voor zorgen dat een besluit van het bevoegd gezag ingetrokken moet worden. De medezeggenschapsraad heeft dus veel te vertellen en heeft een grote verantwoordelijkheid!

Hoe kunt u de leden van de medezeggenschapsraad bereiken?

U kunt de MR-leden bereiken via het volgende e-mail adres: mr.leadasberg@archipelprimair.nl
Mail die u verstuurt naar dit adres wordt afgeleverd aan de secretaris van de MR. De secretaris zorgt voor verspreiding aan de MR-leden.

Samenstelling medezeggenschapsraad:

Personeelsgeleding:

Maud Bruggeman
Connie Hulleman
Dick Teunissen

Oudergeleding:


Elodie (voorzitter):

Ik ben Elodie en ik ben moeder van een zoon en een dochter. Bij het kiezen van de school, sprong de Lea Dasberg er voor ons op een positieve manier uit. Het gevoel tijdens de rondleiding was goed, het onderwijsprogramma sprak ons aan en de kinderen voelden zich thuis tijdens de kennismaking. Vanuit de MR zou ik graag willen bijdragen aan goed onderwijs, waarbij ieder kind de aandacht krijgt die hij verdient, zich veilig voelt en zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen

Jorrit:
Ik ben Jorrit Bos, getrouwd met Inge en vader van drie dochters: Rosalie, Annemijn en Livia. Rosalie zit in groep 7 en Annemijn in groep 4. Livia gaat nog naar de opvang en moet nog een halfjaar wachten voordat ze ook naar school mag. We hebben voor de Lea Dasberg gekozen omdat we van meerdere mensen uit de buurt hoorden dat hun kinderen hier naar school gingen en hun dat goed beviel. Daarbij sprak ons de onderwijsvisie aan en beviel de kleinschaligheid van de dependance, waar de kinderen in de onderbouw begonnen, erg goed. Vanuit de MR wil ik graag bijdragen aan goed onderwijs, passend bij de behoeften van de kinderen en een school waar kinderen met plezier naar toe gaan.

Anneke:

Mijn naam is Anneke Velthuis, ik ben 44 jaar en woon sinds maart 2021 in het mooie Zutphen. Ik werk 3 dagen als orthopedagoog bij Praktijkonderwijs Zutphen. Ik ben gestart in de MR van de Lea Dasbergschool om zo de school wat beter te leren kennen.

Vanaf mijn studie orthopedagogiek heb ik mij op diverse terreinen van het onderwijs begeven: zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Ik zal dan ook vaak de neiging hebben om ook mee te denken over de zorg en/of hoe de zorg beschreven wordt door school. Samen met mijn man Pelle heb ik een dochter (Maud van 10 jaar, groep 6) en een zoon (Mats van 8 jaar, groep 4). In mijn vrije tijd gaan we met de kinderen op pad. We zijn wij regelmatig te vinden in Burgers Zoo of op het mooie Texel. Hier vindt u het regelement van de MR en het huishoudelijk regelement.