MR

Wat is de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad is een groep mensen die nauw bij de school betrokken is. De medezeggenschapsraad wordt gevormd door ouders en leerkrachten. De leden worden gekozen door de groep waar ze uit voort komen. De ouderleden worden dus door de ouders van de school gekozen. Zij vertegenwoordigen de ouders en komen op voor de belangen van de ouders en de leerlingen.

Wat heeft een medezeggenschapsraad eigenlijk te zeggen?

De medezeggenschapsraad mag zich bemoeien met alle zaken die de school aangaan.Over veel besluiten die het bevoegd gezag over de school wil nemen, moet zij vooraf de MR om advies of instemming vragen. De medezeggenschapsraad kan met zijn bevoegdheden er soms voor zorgen dat een besluit van het bevoegd gezag ingetrokken moet worden. De medezeggenschapsraad heeft dus veel te vertellen en heeft een grote verantwoordelijkheid!

Hoe kunt u de leden van de medezeggenschapsraad bereiken?

U kunt de MR-leden bereiken via het volgende e-mail adres: mr.leadasberg@archipelprimair.nl
Mail die u verstuurt naar dit adres wordt afgeleverd aan de secretaris van de MR. De secretaris zorgt voor verspreiding aan de MR-leden.

 

Samenstelling medezeggenschapsraad:

Personeelsgeleding:

Liesbeth Verbeek (secretaris)
Bep Labree
Hennie Vos
Gerdien Wijnen
Ria Hulsegge 

Oudergeleding:

Reinier Snel (penningmeester):
Mijn naam is Reinier Snel, 43 jaar, woon aan de Caro van Eycklaan, getrouwd met Chantal en vader van 2 jongens, Olivier en Pepijn. Olivier wordt in januari 6 en zit bij Juf Karin in groep 2 op de dependance. Pepijn wordt bijna 4 en zal per november in groep 1 starten, ook op de dependance.Verder kort over mijzelf; Werkzaam als Consultant/trainer op het gebied van projectmanagement en Learning Development. Je hoort vaak ouders om je heen met opmerkingen over beleid en dergelijk, ook heb ik natuurlijk een mening maar commentaar leveren van de zijlijn is makkelijk. Dus dan ook daadwerkelijk meedenken en meepraten. Het gaat tenslotte om het beste voor de leerlingen en natuurlijk ook om mijn kinderen.

Martijn Willemsen:
Ik ben Martijn Willemsen, vader van Thijs (11 jaar) en Ellis (10 jaar) en getrouwd met Roos. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als teamleider bij de gemeente Zutphen.
Ik zit in de medezeggenschapsraad omdat ik het belangrijk vind om als ouder een bijdrage te leveren aan een goed functionerende school voor (mijn) kinderen. Een goede school is voor mij veilig, leuk en leerzaam. Met mijn kennis en ervaring praat ik mee over verschillende onderwerpen die op de school spelen. Samen met de overige MR-leden, de directie én de ouders wil ik graag het verschil maken. Dus als u iets ziet dat beter moet kunnen dan hoor ik dat graag! (mr.leadasberg@archipelprimair.nl)

Karen Vermeulen:
Ik ben Karen Vermeulen, getrouwd met Marijn, en de moeder van Marit Jongerden. Momenteel werk ik als technisch onderwijsassistent en docent natuurkunde in het voortgezet onderwijs. Vanuit mijn werk heb ik dus al affiniteit met onderwijs maar het lijkt mij zeer interessant om ook eens wat dieper in de wereld van het primair onderwijs te duiken. Ik ervaar als ouder de Lea Dasberg als een goede school waar betrokken leerkrachten hard werken aan de ontwikkeling en het welzijn van leerlingen. Met een positief kritische houding hoop ik dat te behouden en op punten de school wellicht nog te verbeteren.

 

Rosalie Porte:

Mijn naam is Rosalie Porte en ik ben moeder van Nathan (groep 5) en Alec (groep 3). Kort iets over mijzelf; ik woon samen met Frank, onze jongens en onze hond in Leesten en werk sinds kort bij de gemeente Bronckhorst als bedrijfsadviseur/concerncontroller. Ik vind het leuk om mee te denken over het beleid, het onderwijs en alle zaken die er spelen.
Graag wil ik betrokken zijn bij het onderwijs voor mijn kinderen, zodat we er een leuke, veilige en fijne periode van kunnen maken. Een periode waarin ze zich kunnen ontwikkelen op een plek waar alle kinderen zich thuis voelen.


  

Werkgroepen:

Leden:

 

ORGANISATIE

Aandachtspunten onder meer:
· Overblijven/voor- en naschoolse opvang
· schoolgids
· communicatie
· kwaliteitszorg
. marketing en PR
 
 
 

MATERIEEL

Aandachtspunten onder meer:
· huisvesting/nieuwbouw/verbouw
· onderhoud gebouwen
 
 
 

 

ONDERWIJS

Aandachtspunten onder meer:
· visie/missie
· schoolplan
· ICT-beleidsplan op schoolniveau
· passend onderwijs
· bouwthema's
 
 
  

PERSONEELSBELEID/FORMATIE

Aandachtspunten onder meer:
· scholingsbeleid
· ARBO-beleid/ plan van aanpak
· formatieplan
. functiemix
· regeling begeleiding beginnende leerkrachten
· wervings- en selectieprocedure
. uitwerking herstelplan
 
 
 

MIDDELEN

Aandachtspunten onder meer:
· jaarrekening
· begroting
· verdeling middelen
· inzet schoolbudget

 
 
  

Nieuws uit de groepen