MR

Wat is de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad is een groep mensen die nauw bij de school betrokken is. De medezeggenschapsraad wordt gevormd door ouders en leerkrachten. De leden worden gekozen door de groep waar ze uit voort komen. De ouderleden worden dus door de ouders van de school gekozen. Zij vertegenwoordigen de ouders en komen op voor de belangen van de ouders en de leerlingen.

Wat heeft een medezeggenschapsraad eigenlijk te zeggen?

De medezeggenschapsraad mag zich bemoeien met alle zaken die de school aangaan.Over veel besluiten die het bevoegd gezag over de school wil nemen, moet zij vooraf de MR om advies of instemming vragen. De medezeggenschapsraad kan met zijn bevoegdheden er soms voor zorgen dat een besluit van het bevoegd gezag ingetrokken moet worden. De medezeggenschapsraad heeft dus veel te vertellen en heeft een grote verantwoordelijkheid!

Hoe kunt u de leden van de medezeggenschapsraad bereiken?

U kunt de MR-leden bereiken via het volgende e-mail adres: mr.leadasberg@archipelprimair.nl
Mail die u verstuurt naar dit adres wordt afgeleverd aan de secretaris van de MR. De secretaris zorgt voor verspreiding aan de MR-leden.

 

Samenstelling medezeggenschapsraad:

Personeelsgeleding:

Liesbeth Verbeek (secretaris)
Bep Labree
Hennie Vos
Gerdien Wijnen
Ria Hulsegge 

Oudergeleding:Reinier Snel (penningmeester):
Mijn naam is Reinier Snel, 43 jaar, woon aan de Caro van Eycklaan, getrouwd met Chantal en vader van 2 jongens, Olivier en Pepijn. Olivier wordt in januari 6 en zit bij Juf Karin in groep 2 op de dependance. Pepijn wordt bijna 4 en zal per november in groep 1 starten, ook op de dependance.Verder kort over mijzelf; Werkzaam als Consultant/trainer op het gebied van projectmanagement en Learning Development. Je hoort vaak ouders om je heen met opmerkingen over beleid en dergelijk, ook heb ik natuurlijk een mening maar commentaar leveren van de zijlijn is makkelijk. Dus dan ook daadwerkelijk meedenken en meepraten. Het gaat tenslotte om het beste voor de leerlingen en natuurlijk ook om mijn kinderen.

 

Rosalie Porte:

Mijn naam is Rosalie Porte en ik ben trotse moeder van twee jongens. Nathan (6) zit in groep 3 bij juf Karin en Alec (4) is net begonnen bij juf Jolanda en juf Gea. Kort iets over mijzelf; ik werk bij een bank als adviseur en sparringpartner voor het managementteam op het gebied van risico's. Voorheen heb ik gewerkt bij een advies- en management op het gebied van welzijn en onderwijs. Hoewel ik meer gericht was op welzijn, heb ik wat kunnen ondersteunen bij onderwijsbesturen. Vandaar mijn affiniteit met onderwijs. Ik vind het leuk om mee te denken over het beleid, het onderwijs en alle zaken die er spelen.
Graag wil ik betrokken zijn bij het onderwijs voor mijn kinderen, zodat we er een leuke, veilige en fijne periode van kunnen maken. Een periode waarin ze zich kunnen ontwikkelen op een plek waar ze zich thuis voelen.


 
 

 

 

Werkgroepen:

Leden:

 

ORGANISATIE

Aandachtspunten onder meer:
· Overblijven/voor- en naschoolse opvang
· schoolgids
· communicatie
· kwaliteitszorg
. marketing en PR
 
 
Reinier Snel
Bep Labree
Ria Hulsegge 
Nanke Kraehe
Rosalie Porte
 

MATERIEEL

Aandachtspunten onder meer:
· huisvesting/nieuwbouw/verbouw
· onderhoud gebouwen
 
 
 


Rick Roosendaal
Rosalie Porte
Reinier Snel 
Bep Labree
 

ONDERWIJS

Aandachtspunten onder meer:
· visie/missie
· schoolplan
· ICT-beleidsplan op schoolniveau
· passend onderwijs
· bouwthema's
 
 
 


Rick Roosendaal
Nanke Kraehe
Gerdien Wijnen
Hennie Vos
 

PERSONEELSBELEID/FORMATIE

Aandachtspunten onder meer:
· scholingsbeleid
· ARBO-beleid/ plan van aanpak
· formatieplan
. functiemix
· regeling begeleiding beginnende leerkrachten
· wervings- en selectieprocedure
. uitwerking herstelplan
 
 Marcel Koerts
Rosalie Porte
Liesbeth Verbeek
Hennie Vos
Gerdien Wijnen
 

MIDDELEN

Aandachtspunten onder meer:
· jaarrekening
· begroting
· verdeling middelen
· inzet schoolbudget

 
 
 


Marcel Koerts
Reinier Snel
Ria Hulsegge 
 

Nieuws uit de groepen