Leerlingenraad

We vinden het belangrijk dat leerlingen een stem hebben in diverse zaken. Vanaf groep 6 wordt er aan het begin van het schooljaar een vertegenwoordiger van iedere groep gekozen door de medeleerlingen. Deze vertegenwoordiger behartigt de belangen van zijn of haar groep tijdens de leerlingenraad bijeenkomsten. Deze worden gehouden onder voorzitterschap van de directie.

Thema’s die o.a. worden besproken zijn; de inrichting van de schoolomgeving, het organiseren van
speciale evenementen (o.a. de talentencup), de voortgang van diverse programma’s zoals bijv. de
Kanjertraining, de invulling van de pauzes en de aankleding van de pleinen.