Vrienden van Lea Dasberg

Kindcentrum Lea Dasberg wil leren, lezen, doen en spelen mogelijk maken voor alle kinderen. Maar door bezuinigingen blijft er te weinig geld over voor waardevolle initiatieven naast het basisaanbod.

    

Stichting Vrienden van Lea Dasberg

De stichting Vrienden van Lea Dasberg heeft als doel om voor onze school via donaties van en sponsoring door bedrijven, instanties én particulieren geld en middelen te genereren voor activiteiten op het gebied van sport, techniek, cultuur en expressie, die buiten het reguliere schoolbudget vallen. En daar is úw hulp bij nodig. Met uw bijdrage en/of die van uw (zakelijke) relaties maken we Lea Dasbergschool nóg beter en nóg leuker.

Doelen

In 2014 heeft de stichting dankzij betrokken ouders en sponsoren een mooie bijdrage kunnen leveren aan de Theaterdagen, welke werden gehouden in het kader van het 15-jarig jubileum van de Lea Dasbergschool.
In 2015 hebben wij de sporttenues voor de bovenbouw en de waterpomp bij de dependance kunnen realiseren.
In 2016 hebben wij de waterbaan en een speeltoestel op het speelplein bij de dependance mogelijk gemaakt.
 
En dat mede dankzij uw donaties en deelname aan Lea's Lentefestivals en Lea's Winterfeesten; namens de kinderen hartelijk dank!

Belangrijke doelen voor 2017 zijn een nieuw speeltoestel voor op het plein van de hoofdlocatie en enkele 'rustbanken' op beide locaties voor kinderen die dat nodig hebben bij het overblijven.


Bestuur

Voorzitter: Marcel Koerts 
Secretaris: Maryvon Wortelboer
Penningmeester: Ivo Pelgrim
Leden: Reinier Snel, Erik Nengerman en Sandrien van Velden

Steunen

Wanneer u ons initiatief wilt steunen, kunt u een bedrag overmaken naar de Stichting.
Dit kan naar ons ING-rekeningnummer NL31 INGB 0006 2845 77 t.n.v. Stichting Vrienden van Lea Dasberg te Zutphen.
Eenmaal per jaar is er een financiële verantwoording van de Stichting en worden de gesponsorde doelen vermeld. Deze wordt op de website van school gepubliceerd.
Met vragen kunt u terecht bij één van de bestuursleden of per email: info@vriendenvanleadasberg.nl

Kijk voor meer informatie en wat ú kunt betekenen op de website van Vrienden van Lea Dasberg:

www.vriendenvanleadasberg.nl

'Like' ook onze Facebook-pagina!