Inspectierapport

Regelmatig doet de onderwijsinspectie uitspraken over de kwaliteit van het onderwijs op onze school. De onderzoeken verschillen per jaar van intensiteit. Hieronder vindt u het meest recente verslag van mei 2014. We zijn trots op het feit dat alle signalen 'op groen' staan.

 

Rapport van bevindingen vierjaarlijks bezoek