Notulen en overige documenten van de OR

Hieronder vindt u de notulen en overige documenten van de OR.

Notulen

Datum Bestand
 19 sept. 2017  Notulen OR-vergadering 19 sept. 2017.pdf
 4 april 2017  Notulen OR vergadering 4 april 2017.pdf
 14 febr. 2017  Notulen OR vergad. 14 febr. 2017.pdf
 

Overige documenten

Datum Bestand
November 2016   Financieel verslag 2015 - 2016.pdf
 November 2016  Jaarverslag 2015-2016
 November 2015  Financieel verslag 2014 - 2015.pdf
 November 2015  Jaarverslag OR 2014-2015
 

Nieuws uit de groepen