Samenwerkend (coöperatief)leren

Samenwerkend (coöperatief) leren is een werkvorm die een gelijkwaardige plaats verdient naast individuele en klassikale werkvormen. Het is een werkvorm die in alle groepen gehanteerd wordt. Samenwerken levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een kind. Zowel de verstandelijke als sociale ontwikkeling wordt gestimuleerd.

De vier basisprincipes van het samenwerkend (coöperatief)leren zijn:

  • Gelijkwaardige bijdrage: Kinderen leveren door middel van verschillende werkvormen ieder een gelijkwaardige bijdrage aan het groepsresultaat
  • Individuele aansprakelijkheid: Alle leden uit het groepje waarin de kinderen werken zijn individueel aanspreekbaar over het groepsresultaat; iedereen weet/ beheerst het gevraagde
  • Positieve wederzijdse afhankelijkheid: Om samen te komen tot een goed groepsresultaat is inzet van iedereen binnen de groep nodig
  • Simultane interactie: Alle kinderen zijn gelijktijdig actief bezig met het onderwerp onder andere door het luisteren naar en praten met elkaar.

 Hieruit voortvloeiend noemen we ook de volgende aspecten:

  • Betrokkenheid: Kinderen in een groepje voelen zich betrokken bij het werk en bij de groepsgenoten
  • Verantwoordelijkheid: De kinderen zijn en voelen zich verantwoordelijk voor zowel hun eigen werk als dat van hun groepsgenoten
  • Hulpvaardigheid: Kinderen zijn bereid en in staat elkaar, wanneer dat nodig is, te helpen
  • Zelfstandigheid: Groepjes kinderen werken zelfstandig aan een taak zonder hulp van een leerkracht in te roepen