Pedagogisch beleid


Hieronder vindt u het pedagogisch werkplan van 

BSO Lea Dasberg (hoofdlocatie)

PWP_ BSO Lea Dasberg_december2014.pdf


BSO Lea Da's leuk! (dependance)


PWP_BSO dependance Lea Dasberg_december 2014.pdf